KeyTalk – Your Integrated IT Security Partner

KeyTalk is een internationaal opererend Nederlands software bedrijf, dat complementaire IT-security oplossingen levert vooral op het gebied van sterke authenticatie en sterke encryptie van ‘data-in-motion’. Uniek is hun wereldwijd gepatenteerde techniek om digitale (X.509) certificaten geautomatiseerd te distribueren en installeren op elk type device (server, desktop, laptop, tablet, smartphone, of IoT device). In feite levert dit een PKI infrastructuur op maar dan zonder de beheer problematiek.

Een aantal toepassingen met KeyTalk zijn:

Veilige Toegang tot Bedrijfsdata
Bij steeds meer bedrijven en instellingen komt de behoefte om bedrijfsdata ook te ontsluiten voor medewerkers en klanten die van buiten het eigen netwerk willen inloggen via het publieke netwerk met behulp van een laptop, tablet of smartphone, maar dat moet dan wel zeer veilig gebeuren.

Secure Connectie voor Apps
Klanten zien steeds meer mogelijkheden van data ontsluiting via specifieke ‘apps’ die gebruikt kunnen worden vanaf tablets en smartphones van eigen medewerkers of klanten, maar vinden het implementeren van een volledige Mobile Device Management (MDM) oplossing veel te omslachtig en het levert niet dezelfde mate van datalijn beveiliging op.

Bescherming tegen Datalekken
In de context van de nieuwe datalek & privacy wetgeving kijken steeds meer bedrijven naar mogelijkheden om remote toegang tot ‘veilige’ bedrijfs- webservers op basis van een ssl-verbinding, beter te beschermen tegen ‘phishing’ en ‘man-in-the-middle’ aanvallen.
KeyTalk biedt hetzelfde niveau van authenticatie beveiliging op basis van een extra ‘factor’ als hardware tokens (RSA, Vasco etc) maar dan met 2-zijdige encryptie, zonder de nadelen van tokens en goedkoper.

Secure Internet of Things (IoT)
KeyTalk biedt de mogelijkheid om (vrijwel) elk device te voorzien van digitaal certificaat (Windows, Linux, iOS, Android, Blackberry) en non-OS op basis van integratie met firmware via een SDK/API, waardoor ook de mogelijkheid ontstaat om auto’s, IP-camera’s, transformator-units in een e-grid, medische apparatuur etc., van een (kortlevend) certificaat, inclusief het bijbehorende encryptie sleutelpaar, te voorzien. Dit laatste biedt vooral voordelen voor die IoT devices die niet genoeg rekenkracht aan boord hebben om een ‘eigen’ encryptie sleutelpaar te genereren.

Video's

Introduction to KeyTalk

Documentatie

Meer weten?

Neem contact met ons op:

mail: tcl@truecom.com

Tel.: +31(0)35-5399770